Instal·lacions

Som especialistes en oferir solucions tècniques industrials i d’enginyeria.

Instal·lacions industrials i domèstiques, Emtek

Execució de projectes i instal·lacions a indústries, edificis i serveis.

Realització d’instal·lacions en habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars.

Serveis

Aire condicionat

Climatització

Domòtica

Eficiència energètica

Electricitat

Energia solar tèrmica

Gas

Instal·lacions contra incendis

Instal·lacions d’aigua

Manteniment integral

Sistemes de seguretat

Telecomunicacions

Telecomu-nicacions