Instal·lacions industrials

Som especialistes en oferir solucions tècniques industrials i d’enginyeria.

Instal·lacions elèctriques industrials

Instal·lació elèctrica de naus i edificis

Il·luminació interior i exterior

Automatismes elèctrics i electrònics

Auditories energètiques

Assessorament en eficiència energètica

Energies renovables

Instal·lació de gas a industries i edificis

Revisions d’especificacions, de planells i aplicació de normes

Instal·lació de calefacció a naus i edificis

Generadors d’aire calent a gas o gasoil

Sales de calderes a gas, gasoil o biomassa

Instal·lació de fred per a processos industrials

Torres de refrigeració

Instal·lació d’aire condicionat, filtració i aspiració industrial

Instal·lació contra incendis

Oficina tècnica pròpia

Per realitzar l’estudi de la situació i oferir la millor solució per a cada empresa. Amb certificats d’instal·lacions, memòries tècniques, tramitació de visats, llicències d’activitat o obra. Estudis i projectes d’eficiència energètica.