Camp CP San Cristobal

Client

CP San Cristóbal

Ubicació

Terrassa

Any

2022

Instal·lació de climatització i recuperadors de calor.

Instal·lació Camp de Sant Cristobal de Terrassa, Emtek