Escola Petit Estel

Client

Escola Petit Estel

Ubicació

Terrassa

Any

2023

Instal·lació elèctrica, aigua, gas, climatització, contra-incendis, telecomunicacions, plaques solars.

Instal·lació Escola Petit Estel, Emtek