Pisos Av. Abat Marcet

Client

Base Immobiliària

Ubicació

Terrassa

Any

2023

Instal·lació elèctrica, aigua, aerotèrmia, climatització, contra-incendis, telecomunicacions.

Instal·lació pisos Av. Abat Marcet, Emtek